top of page

070-315 27 77 Dygnet runt | Kontor: 08-480 010 00

Hej,

Vad trevligt att du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter!

Vi på Jonas Bäckstrands Trailer AB, org.nr 556701-6240 (personuppgiftsansvarig) värnar om dig som kund och din integritet men vi vill även kunna leverera den bästa produkten/tjänsten för just dig. För att kunna göra det behöver vi få reda på lite mer om dig. Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem, varför vi gör det och vem vi delar dem med. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dem och vad du har för rättigheter, samt vem du kan kontakta om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig:

 • Namn och kontaktinformation, såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer

 • Affärsrelaterad information, såsom vilket företag du arbetar för samt annan affärsrelaterad information som kan framkomma under vår affärsrelation med dig

 • Preferenser för hur du vill och om vad vi ska kommunicera med dig


Var och när hämtar vi dina uppgifter?

Vi samlar in ovanstående personuppgifter under följande omständigheter:

 • När du eller din organisation vill köpa produkter/tjänster av oss

 • När du eller din organisation vill erbjuda era tjänster/produkter till oss

 • När du eller din organisation har kontakt med oss, oavsett om det sker via email, post, telefon eller möten

 • När du eller din organisation skickar en förfrågan eller på något annat sätt kontaktar oss via vår, eller våra samarbetspartners, webbsida

 • När du deltar i våra kurser, seminarier eller andra evenemang som vi anordnar

 • När du skriver upp dig för vårt nyhetsbrev eller annan löpande information från oss

 • När vi begär uppgifter från företaget du representerar/där du arbetar eller från tredjepartskällor, såsom offentligt tillgängliga register


Hur behandlar vi dina uppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål (uttömmande lista):

 • För att ha uppdaterade uppgifter om dig

 • För att kunna leverera, administrera och kommunicera våra produkter/tjänster till dig

 • För att administrera och hantera kommunikation med dig, vilket också inkluderar nyhetsbrev och annan löpande information från oss

 • För att administrera ditt deltagande i våra kurser, seminarier och andra evenemang som vi anordnar

 • För att kunna ge dig information om oss och vilka produkter/tjänster vi erbjuder

 
Den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter

Vi kommer att använda följande rättsliga grunder i vår behandling av dina personuppgifter:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår del av ett avtal där du är part

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna genomföra aktiviteter där vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter (t.ex. vid marknadsföring)

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse

 • Behandlingen grundar sig på ditt entydiga samtycke.


Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi säljer inte dina personuppgifter till några tredje parter, men vi delar med oss av dem till de som kan hjälpa oss i vår verksamhet eller att uppfylla ändamålet för vilket vi behandlar dina personuppgifter. Det är till exempel våra underleverantörer (t.ex. den som levererar fotbäddar) och samarbetspartners. Vi delar också med oss av dina personuppgifter till myndigheter och revisorer för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Var behandlas dina uppgifter?

I största möjliga mån håller vi dina personuppgifter inom den inre marknaden, dvs EES. Om dina personuppgifter överförs till tredje land har vi antingen säkerställt att EU-kommissionen har bedömt att det tredje landet har en så kallad adekvat skyddsnivå eller signerat ett EU-standardavtal med den mottagande parten i tredjelandet.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet för vilket de behandlas. Det är oftast så länge du har en anknytning till oss (t.ex. genom att du eller din organisation är kund hos, eller för att du är mottagare av våra nyhetsbrev eller för att vi har garantiåtagande gentemot dig), men vissa uppgifter sparas så länge det krävs enligt externa regler (såsom skatte- och bokföringslagstiftning som kräver att vi sparar uppgifterna i 7 år).

Dina rättigheter som registrerad

Du har självklart rättigheter kring dina personuppgifter som vi respekterar och gärna hjälper dig att utöva. Vi listar dem här nedanför. Vill du utöva någon av dem, hör av dig till info@backstrands.com

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför samt få en kopia av dem.

 • Rätt till rättelse – Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig, som t.ex. namn eller adress, kan du be oss att rätta detta.

 • Rätt till begränsning av behandling – Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel bli aktuellt om vi har felaktig information om dig och du inte vill att behandlingen fortsätter tills vi har rättat den.

 • Rätt att bli bortglömd – Du kan begära att vi ska ta bort dina personuppgifter från de behandlingar som baseras på ditt samtycke och berättigat intresse.

 • Rätt till dataportabilitet – Baseras behandlingen på samtycke eller avtal kan du be om att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format så att det kan vidarebefordras till en annan part.

 • Rätt att göra invändningar – För de behandlingar som baseras på berättigat intresse har du rätt att invända mot att dina personuppgifter används. Då väger vi ditt intresse av integritet mot vårt berättigade intresse och väger ditt intresse tyngre så stoppar vi behandlingen.

 • Rätt att återkalla samtycke – Om någon behandling baseras på samtycke har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke och vi kommer då inte fortsätta den behandlingen av dina personuppgifter.

 • Rätt att inte vara föremål för profilering – Du har alltid rätt att begära att inte vara föremål för profilering (t.ex. att vi drar slutsatser om dig baserat på information från Google Analytics, såsom din geografiska ort, hur du hittade till vår webbsida eller vilken webbläsare du använder).


Vill du veta mera?

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig till oss på info@backstrands.com

Om du är missnöjd

Slutligen, tycker du att vi misslyckas med att ta hand om dina personuppgifter eller dina rättigheter kan du kontakta Datainspektionen. Du når dem på datainspektionen@datainspektionen.se

Denna information gäller från och med 2024-03-13.

GDPR – Information om
personuppgifts­behandling

bottom of page